روابط عمومی
مطالب در مورد رشته روابط عمومی وکارورزی در اداره راه و شهرسازی استان اردبیل
درباره وبلاگ


آن جاها که آزادی افکار نیست و اندیشه ها با هم تصادم ندارند , فکر میمیرد .
عسگر سعادتی دانشجوی رشته ی روابط عمومی
این وبلاگ در خصوص رشته ی روابط عمومی ودوره ی کارورزی میباشد
زیر نظر استاد:میر دولت موسوی

مدیر وبلاگ : عسگر سعادتی
نویسندگان
نظرسنجی
نظر خود را در باره این وبلگ بگویید
انجمن جهانی تحقیقات افکار عمومی (واپور)
انجمن جهانی تحقیقات افکار عمومی (WAPOR) در سال 1947 با هدف بسترسازی در زمینه همایش‌های جهانی برای کسانی که در امور مربوط به تحقیقات پیمایشی مشغول هستند ضمن تاکید خاص بر اتحاد افراد در محیط علمی با همکاران خود در بخش خصوصی، تأسیس شده است. انجمن  جهانی تحقیقات افکار عمومی
(واپور)
World Association for Public Opinion Research

 

انجمن جهانی تحقیقات افکار عمومی (WAPOR) در سال 1947 با هدف بسترسازی در زمینه همایش‌های جهانی برای کسانی که در امور مربوط به تحقیقات پیمایشی مشغول هستند ضمن تاکید خاص بر اتحاد افراد در محیط علمی با همکاران خود در بخش خصوصی، تأسیس شده است.
    مجموعه فایل‌های اداری در اوایل 1947، شامل اسناد اداری واپور، اسناد انتخاباتی، اعضا، انتشاراتی و اسناد مربوط به سایر کمیته‌ها می‌باشد؛ اطلاعات عمومی سازمانی شامل فایل‌های تاریخی و اطلاعات مربوط به انتخابات، نشست‌ها، اعضا؛ فایل‌های انتشاراتی شامل اطلاعات مرتبط با خبرنامه‌ها و بروشورهای واپور و نشریات از دیگر سازمان‌های پژوهشی؛ نگهداری اطلاعات مربوط به کنگره‌های واپور در ارتباط با ایزومار (مرکز تحقیقات افکارسنجی و بازار جامعه اروپایی)، انجمن امریکایی تحقیقات افکار عمومی (AAPOR) و سایر سازمان‌های افکارسنجی، اطلاعات مربوط به سازمان‌های وابسته شامل ایزومار و شورای بین‌المللی علوم اجتماعی (ISSC)؛ و اطلاعات مربوط به دیگر سازمانها، که به نحوی از انحاء سازمانهای پژوهشی را به هم پیوند می‌دهد. برخی از فایل‌ها، به ویژه آنهانی که از دبیرخانه واپور هستند به زبان هلندی، فرانسوی، و آلمانی هستند، اما زبان اغلب آنها به زبان انگلیسی می‌باشد..
اهداف انجمن جهانی تحقیقات افکار عمومی (WAPOR)  شامل موارد زیر هستند:
1-    ایجاد و ترویج ارتباط میان افراد و موسسات در زمینه کم و کیف تحقیقات علمی در خصوص عقاید، نگرشها و رفتار مردم در کشورهای مختلف جهان
2-    بهبود طرح‌های پژوهشی و احتیاط در استفاده از آنها در امور ملی و بین المللی
3-     کمک به ترویج توسعه پژوهش افکار عمومی در کشورهای دموکراتیک در حال ظهور جهان

اساسنامه واپور:
ماده یک:
بند اول: نام انجمن، انجمن جهانی تحقیقات افکار عمومی خواهد بود
ماده دو:
بند اول:
افکار عمومی یک نیروی حیاتی در شکل‌گیری و دگرگونی جامعه است. تحقیقات پیمایشی انجام شده و قابل انتشار، این امکان را برای مردم فراهم می‌کند که از طریق ابزار سنجش نظرات و نگر‌ش‌ها، صدای آنها شنیده شود. در پرتو این مأموریت انجمن باید الف) در هر کشوری از جهان حق انجام و انتشار تحقیقات علمی در مورد آنچه مردم فکر می‌کنند و چگونه این تفکر تحت تأثیر عوامل مختلف شکل می‌گیرد وجود داشته باشد. ب) دانش و کاربرد روش‌های علمی در راستای این هدف ترویج پیدا کند. ج) توسعه و انتشار پژوهش‌های افکار عمومی در سراسر جهان رایج باشد. د) همکاری‌های بین‌المللی و تبادل نظر میان محققان دانشگاهی و تجاری‌، روزنامه نگاران و فعالان سیاسی، و نیز میان نمایندگان رشته‌های مختلف علمی گسترش یابد.
بند دو:
   وظایف و فعالیت‌های انجمن شامل موارد زیر می‌باشد، اما محدود به آنها نیستند:
سازماندهی و حمایت از همایش‌ها و نشریات، تشویق استانداردهای بالای حرفه‌ای، ترویج تکنیک‌های پژوهشی متعارف، اطلاع‌رسانی به روزنامه‌نگاران در مورد نحوه‌ی انتشار نتایج نظرسنجی‌ها، رعایت فرایند دموکراتیک و استفاده از نظرسنجی در انتخابات، ارتقاء آموزش پرسنل، هماهنگی نظرسنجی‌های بین‌المللی و حفظ روابط نزدیک با دیگر مراکز پژوهشی. مراکزی از قبیل انجمن آمریکایی تحقیقات افکار عمومی(AAPOR)، انجمن جهانی تحقیقات حرفه‌ای (ESOMAR)، و دیگر انجمن‌های تحقیقاتی حرفه‌ای بین‌المللی و منطقه‌ای، و همچنین سازمان ملل متحد، سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی (یونسکو)، دیگر مراکز بین‌المللی و سازمان‌های خصوصی و بین‌المللی.
ماده سه: عضویت
بند اول:
عضویت در انجمن باید به عنوان افراد حقیقی صورت گیرد نه به عنوان نمایندگان سازمان‌ها، کشورها و یا گروه‌های دیگر.
بند دوم:
عضویت در واپور آزاد است برای تمام اشخاصی که به ارتباط علاقه دارند، به استفاده یا آموزش علمی پیمایش‌های مربوط به نگرش‌ها و عقاید، پژوهش علوم اجتماعی، تحقیق در رسانه‌ و ارتباطات، تحقیقات بازار، و یا فعالیت‌های مرتبط علاقمند هستند و کسانی که به دنبال اشتراک هستند باید منشور اخلاقی و شیوه‌های حرفه‌ای Wapor را پیگیری کنند. تنها اعضای ثابت باید حق رأی دادن و حفظ دفتر را داشته باشند.
بند سوم:
عضویت در انجمن نباید بر اساس نژاد، جنس، رنگ، مذهب، ملیّت، تابعیت، و یا وابستگی سیاسی باشد.
بند چهارم:
حق عضویت باید توسط شورا ثابت باشد. اعضا باید بعد از اول ژانویه، آغاز سال مالی، پس از اطلاع‌رسانی توسط دبیر، خزانه‌دار و به شیوه‌ای که باید توسط شورا تعیین شد حق عضویت را پرداخت کنند. آن دسته از اعضا که حق عضویت خود را طبق موعد مقرر پرداخت نکنند جایگاه آنها در انجمن متزلزل می‌شود و شرایط لازم را برای رأی دادن و حفظ دفتر نخواهند داشت. دبیر و خزانه‌دار باید به اعضایی که حق عضویت آنها به تعویق افتاده، یک ماه مهلت دهند.
ماده چهار: شورا،  شورای اجرایی و کمیته‌ها
بند اول:
انجمن باید شورا و شورای اجرایی داشته باشد. رئیس انجمن و رئیس قبلی، معاون رئیس و رئیس منتخب، و معاون خزانه‌دار (شورای اجرایی) و این پنج نفر در شورای اجرایی عضویت دارند. کمیته‌ها نیز از نه نفر از اعضای زیر تشکیل شده: کمیته کنفرانس، رئیس کمیته عضویت، رئیس کمیته رابط، رئیس کمیته استانداردهای حرفه‌ای، رئیس کمیته انتشارات.
بند دوم:
شورا با رای اکثریت همه اعضای آن، باید کسب و کار و مراقبت را برای منافع عمومی انجمن انجام دهد. این ملاقات باید حداقل یکبار در سال در ارتباط با کنفرانس سالانه صورت گیرد. رئیس انجمن باید این شورا را به همراه دستور کار مقدماتی حداقل شش هفته قبل از جلسه دعوت کند. در بین جلسات شورا، شورای اجرایی کسب و کار و مراقبت از منافع عمومی انجمن را انجام خواهد داد.
بند سوم:
رئیس انجمن باید مسئول تحقق اهداف انجمن به عنوان نماینده ارشد باشد. او باید در شورا، علاوه بر اداره شورای اجرایی، و جلسه کسب، به عنوان نماینده رسمی واپور در روابط خود با دیگر سازمان ها و عموم مردم خدمت کند. او باید در زمان عضویت خود در مورد فعالیت‌های خود و فعالیت های شورا و شورای اجرایی در طول سال گزارش دهد.
بند چهارم:
معاون رئیس انجمن باید به عنوان معاون رئیس عمل کند. او به طور خودکار باید کار رئیس یاد بگیرد و بیش از ریاست کار کند زمانی دفتر رئیس خالی باشد.
بند پنجم:
دبیر و خزانه‌دار باید مسئول جمع‌آوری حق عضویت و سایر منابع درآمدی انجمن باشند. همچنین او باید سرمایه‌های انجمن را طوری مدیریت کند که در مواقع ضروری جهت انجام وظایف دیگر به عنوان شورا تجویز نماید. او باید برای تمام اعضا گزارشی از نشست هر شورا و کسب و کار تهیه و توزیع کند. باید گزارش سالیانه مربوط به عضویت را با پوشش فعالیت‌های خود و وضعیت مالی انجمن در پایان سال ارائه کنند. او باید از لحاظ تصدی مقام، به عنوان رئیس کمیته امور مالی باشد.
ماده پنج: رأی دادن و انجام کسب و کار
بند اول:
 تصمیم‌های مربوط به عضویت، شورا، شورای اجرایی و کمیته ها باید توسط اکثریت آرا صورت گیرد. به منظور ارائه حق اظهارنظر به تمام اعضا در انجمن، بدون در نظر گرفتن موقعیت جغرافیایی خود و یا توانایی برای شرکت در جلسات، رای دادن در همه انتخابات و همه مسائل مربوط به سیاست‌های اساسی ممکن است از طریق پست الکتریکی، فکس و یا دیگر وسایل الکترونیکی ارتباطی انجام شود. سوالاتی که توسط دو یا چند نفر از اعضاء شورا به عنوان موضوع مهم سیاسی مطرح می‌شود و توسط بیست تن از اعضای مهم انجمن حمایت می‌شود باید به رای گذاشته شود.
بند دوم:
همه‌پرسی تمام اعضا، از جمله انتخابات و پرسش‌های دیگر، باید توسط دبیر کل بنا به درخواست کتبی از کمیته انتخابات انجام شود. کمیته انتخابات و دبیر کل برای انجام انتخابات به شیوه‌ای که اجازه ‌دهد تا حداکثر اعضا مشارکت کنند و از حریم خصوصی حفاظت شود، به دنبال هر دستورالعمل صادر شده توسط این شورا هستند.
بند سوم:
برای انتخابات سالانه اعضای شورای جهت تماس برای نامزدی، باید از قبل از 1 اوت به همه اعضا  یک نامه جداگانه‌ای (به صورت ایمیل، فکس، پست الکترونیک و یا دیگر ابزارهای الکترونیکی) ارسال شود. جهت توجه اولیه به پیشنهادات عضویت و با توجه به واجد شرایط بودن، در دسترس بودن، و صلاحیت نامزدهای پیشنهاد شده و توزیع جغرافیایی لازم، کمیته باید فهرستی از نامزدها را آماده و دو یا چند نامزد برای هر دفتر ارائه کند. این باید شامل تمام نامزدهای واجد شرایط با بیست آراء یا بیشتر در رأی‌گیری اعضا باشد.
بند چهارم:
نشست کسب و کار باید یک بار در سال برگزار شود که در آن موضوعات مربوط به کسب و کار یا اشتغال به بحث گذاشته می‌شود. مکان و زمان چنین جلسه کسب و کار باید همزمان با کنفرانس سالیانه باشد. هدف از جلسه کسب و کار، بررسی تثبیت اعضای جدید و به روز کردن امور جاری انجمن، ارائه گزارشهای کارمندان و روسای کمیته، و ایجاد فرصتی برای اعضای شرکت جهت ارائه نقطه نظرات خود می‌باشد. هیچ آراء اجباری در جلسه فوق بکار گرفته نمی‌شود.
ماده شش: معاونت مالی
بند اول:
دبیر و خزانه‌دار باید به شورا گزارش سالیانه‌ای ارائه کند که شامل تعادلی از وضعیت مالی انجمن و بودجه برآورد شده برای سال آینده باشد.
بند دوم:
هزینه‌های بودجه از خزانه‌داری انجمن برای دیدار با شورای معمول و یا هزینه‌های کمیته، از جمله هزینه‌های دفتری، لوازم التحریر، پستی، و سایر تعهدات بودجه، باید توسط دبیر و خزانه‌دار مشخص شود. تمام تعهدات مالی دیگر و مسائل مربوط به خط مشی‌ها را باید در نظر گرفته و به شورا ارائه شود. شورا در مورد هر یک از تصمیماتی که می‌گیرد باید به تأیید تمام اعضا برسد.
بند سوم:
شورا می‌تواند با رای اکثریت تعیین مقدار پولی را در خزانه واپور به عنوان یک صندوق ویژه تعیین کند. می‌تواند هر میزان از بودجه‌های ویژه وجود داشته باشد. هنگامی که هر مبلغی به عنوان یک صندوق ویژه تعیین شده است، تنها درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری این پول را می‌توان مورد استفاده قرار داد. هنگامی که یک صندوق خاص تأسیس شود، ممکن است آن تنها با روش زیر خاتمه پیدا کند. پیشنهاد فسخ یک صندوق ویژه باید توسط شورا و تمام اعضای واپور حداقل 90 روز قبل از جلسه شورای بررسی شود و به گردش در آید. در آن جلسه شورا، باید دو سوم آراء توسط تمام اعضای شورای مد نظر قرار گیرد.  این پیشنهاد بار دیگر باید در نشست شورا زودتر از شش ماه بعد برگزار خواهد شد پیگیری شود، اما نه بیش از یک سال.
بند چهارم:
واپور یک صندوق موقوفه را برای تأمین مالی پروژه‌های خاص در انجام ماموریت‌های خارجی خود جهت کمک ایجاد کرده است. کمتر از 20 درصد از مقدار در صندوق موقوفه در تاریخ 1 ژانویه هر سال ممکن است برای پروژه های آن سال بدون تصویب دو سوم اعضای شورای واپور صرف شود.
منشور اخلاقی واپور
مقدمه:
1. انجمن جهانی تحقیقات افکار عمومی، در راستای تحقق هدف اصلی خود جهت پیشبرد استفاده از علم در عرصه پژوهش‌های افکار عمومی و در به رسمیت شناختن تعهدات خود به عموم مردم، بدین وسیله اصول اخلاقی‌ای را برای هدایت اعضا توصیه می‌کند، یک چارچوب استانداردهای حرفه‌ای که باید مورد قبول اهالی تحقیق و پژوهش و عموم مردم در کل باشد.
2. در جهان رو به رشد امروزی و پیچیده، برنامه‌ریزی اجتماعی و اقتصادی بیشتر و بیشتر مستلزم افکار عمومی و مطالعات در این حوزه است. عموم مردم، منبع بسیاری از این اطلاعات هستند. در نتیجه، اعضای واپور تعهدات خود را جهت حمایت مردم یعنی عدم ارائه اطلاعات نادرست و بهره‌برداری به نام پژوهش اذعان کنند. در چنین شرایطی، واپور مهر تأییدی بر ارتباط متقابل بیان آزادی عقیده فردی و آزادی محقق در مصاحبه می‌زند.
3. اعضای واپور ضمن شناسایی تعهدات خود، باید تمام استانداردهای اولیه تحقیق علمی را رعایت کنند و به آنها پایبند باشند.
4. این منشور، شیوه‌ها و اخلاق حرفه‌ای را در زمینه پژوهش‌های مربوط به افکار عمومی تعریف می‌کند. پایبندی به این منشور ضروری پنداشته می‌شود تا اعتماد محققان در این زمینه حفظ شود.
تعهدات فیمابین محققان و کارفرماها
الف) مسئولیتهای پژوهشگران
5. مطالعه عینی واقعیت‌ها و داده‌ها، ضمن دقت لازم در استفاده از منابع و تکنیک‌های موجود، از اصول مراحل علمی پژوهش است.
6. در اجرای کار خود، محقق باید تمام تلاش معقول و منطقی خود را برای رعایت مشخصات پیشنهاد و پذیرفته شده توسط کارفرما به کار برد. در صورتی که محقق ضرورتی در تغییر این مشخصات پیدا کند، او باید تأییدیه کارفرما را به دست آورد.
7. محقق باید در هر گزارش اطلاعات واقعی خود را از مشاهدات و قضاوت‌هایی که ممکن است بر اساس شواهد دیگر باشد مجزا کند.
8. محقق نباید ابزار تجزیه و تحلیل مجموعه داده‌ها را انتخاب کند، زیرا این احتمال وجود دارد که آنها نتیجه مورد نظر را حمایت کنند در صورتی که نتیجه‌گیری علمی موجه نیست.
9. هرگاه داده‌های یک تحقیق پیمایشی برای بیش از یک کارفرما تهیه شود یا هنگامیکه برای چندین کارفرما گردآوری شود، محقق باید هر کافرما را از این واقعیت مطلع سازد.
10. پاسخگویان باید از مجری و کارفرمای یک نظرسنجی اطلاع داشته باشند مگر اینکه محقق و کارفرما بر این باور باشند که این واکنش‌ها سوگیری ایجاد خواهد کرد.
11. تمام اطلاعات و مطالب عرضه شده توسط کارفرما برای پژوهشگری باید محرمانه باقی بماند مگر آن که خلاف این موضوع بین طرفین توافق شده باشد.
12. بدون موافقت قبلی ضامن ، هیچ یافته‌ای از تحقیق توسط محقق نباید افشا شود مگر در موارد خاص. بنابراین، مگر در مواردی که بر خلاف قرارداد عمل شود. چرا که تکنیک‌های و روشهای تحقیق، مانند طرح‌های نمونه‌گیری، اسامی مصاحبه‌گران، دستورالعمل پیمایش و غیره که برای مطالعه استفاده می‌شود اسنادی هستند که پیش محقق موجود می‌باشد و محقق ممکن است آنها را توسعه دهد.
13. بدون موافقت طرفین، داده‌ها نباید توسط کافرما یا پژوهشگر به اشخاصی که در قرارداد نیامده‌اند داده شود.
14. مگر اینکه مرسوم باشد و یا به طور خاص بر طبق قرارداد توافق شود تمام داده‌ها، اسناد پژوهشی (مانند مصاحبه و آزمون‌های خانوار نمونه) و یا هر موضوع دیگر مورد استفاده در کار پژوهشی، که در اختیار پروهشگر قرار می‌گیرد.
15. پس از اتمام طرح پژوهشی و پس از اینکه محقق گزارش نهایی را ارائه داد، کارفرما می‌تواند بر اساس توافقات قبلی، داده‌های گردآوری شده و پرسشنامه‌ها را درخواست کند به شرطی که کارفرما باید هزینه‌های‌های مربوط به تهیه پرسشنامه‌ها را تقبل کند و اطلاعات مربوط به پاسخ‌دهندگان ناشناس باقی بماند.
16. اطلاعات محقق در رویارویی با کارفرمایان آتی و جدید در خصوص تجارب خود، سازمان و توانمندیهای خود باید دقیق باشد.
الف) تعهدات کارفرما
17. کارفرمایان بالقوه‌ای که پیشنهاد پژوهشی و برآورد قیمت را درخواست می‌کنند، در شرایطی که هزینه‌ای پرداخت شود، اسناد مربوط به این پیشنهادات در نزد مجری یا پژوهشگر می‌ماند. به طور خاص، کارفرمایان نباید از پروپوزال‌های یک پژوهشگر به طور رقابتی به منظور بدست آوردن قیمت پایین از یک پژوهشگر دیگر استفاده کنند.
18.  معمولاً گزارشات ارائه شده توسط محقق برای استفاده کارفرما و عوامل آنها می‌باشد. محقق و کارفرما باید در خصوص استفاده از انتشار نتایج کامل و یا بخشی از یک مطالعه پژوهشی به توافق برسند.
قواعد مربوط به گزارشات و نتایج تحقیق
19. هر گزارش کامل در یک نظرسنجی یا پیمایش باید شامل توضیح کافی از نکات زیر می‌باشد:
(الف) برای آنهایی که پژوهش انجام شده و توسط چه کسانی انجام شده است؛
(ب) هدف از مطالعه تشریح شود؛
(ج) جهان و یا جمعیتی که نتایج حاصل از بررسی متوجه آنهاست؛
(د) روش نمونه‌ای که انتخاب می‌شود، از جمله دو نوع روش نمونه‌گیری (احتمالات، سهمیه‌بندی و غیره) و روش های خاصی که نمونه انتخاب می‌شود؛
(ذ) اقدامات انجام شده در خصوص اطمینان حاصل از این که طرح نمونه در واقعیت اجرا می‌شود؛
(ج) میزانی از موفقیت انجام طرح در واقعیت، از جمله میزان عدم پاسخگویی و مقایسه‌ی اندازه و ویژگی‌های نمونه‌های واقعی و پیش‌بینی شده؛
(خ) شرح کامل روش برآوردی که برای همه نتایج استفاده می‌شود، از جمله اندازه نمونه که بر اساس آن و روش‌های وزن‌دهی برای تنظیم داده‌های خام مورد استفاده قرار می‌گیرد؛
(ح) شرح کامل روش بکار گرفته شده در مطالعه؛
(ل) زمانی که در آن پژوهش انجام می‌شود و همچنین فاصله زمانی که جمع‌آوری داده‌ها را تحت پوشش قرار می‌دهد؛
(م) یافته‌های به دست آمده؛
(ن) ویژگی‌های افراد شاغل به عنوان پرسشگر، پانچیست، بازبین و ... ‌و روش‌های آموزش و نظارت بر آنها؛
(و) تهیه آرشیوی از برنامه مصاحبه یا پرسشنامه و دستورالعمل‌ها؛
(ه) نتایجی که بر اساس بخش‌هایی از نمونه، به جای تمام نمونه بدست می‌آیند؛
(ی) توصیف دقیقی از یافته‌ها از قبیل برآورد خطای نمونه‌گیری؛
20. اصطلاحات فنی که باید در یک گزارش پژوهشی بکار گرفته شود مطابق با اصول علمی و قابل درک باشد.
قواعد مابین پاسخگویان و پژوهشگران
21. هیچ پاسخگو و مخاطبی نباید با نارضایتی، نتیجه پاسخ‌ها یا فرایند مصاحبه را تحت تأثیر قرار دهد. محقق نباید هیچ روش و تکنیکی را به کار گیرد که پاسخگو را در موقعیتی قرار دهد که از ارائه پاسخ‌های درست سرپیچی کند و یا از پاسخگویی در موقع زمان مصاحبه امتناع کند.
22. هیچ پاسخی در یک تحقیق نباید به یک پاسخگوی شناخته شده نسبت داده شود. گمنامی پاسخگو باید مورد احترام باشد مگر در مواردی خاص که خود پاسخگو اجازه دهد. روش مصاحبه نباید هرگز به عنوان ترفندی(با تغییر قیافه) برای درخواست خرید و فروش استفاده شود.
23. برای پرسشگران:
(الف) تکالیف و موضوعات پژوهشی و همچنین اطلاعات مربوط به پاسخگویان، باید با اطمینان و اعتماد به پرسشگر در اختیار او گذاشته شود و به هیچ کس به جز سازمان‌های پژوهشی چنین اطلاعاتی داده نشود.
(ب) اطلاعات به دست آمده از طریق فعالیت‌های پژوهشی به طور مستقیم یا غیر مستقیم، برای رسیدن به اهداف شخصی و یا از طریق مصاحبه با پاسخگویان نباید مورد  سوء استفاده قرار گیرد.
(ج) کار پژوهشی باید بر اساس قواعد خاص و مشخص انجام شود. هیچ پرسشگری نباید بیش از یکبار با پاسخگویان مشابه مصاحبه کند، مگر در مواردی که سازمان پژوهشی و کارفرماها اجازه دهند.
قواعد مابین پژوهشگران
24. اصل رقابت عادلانه، به طور کلی درک و پذیرفته شده، باید توسط همه محققان بکار گرفته شود حتی در مواردی که ممکن است مدیر انحصاری در کشور خود داشته باشند.
25. در روابط شخصی و کسب و کار خود، پژوهشگران باید سنت احترام مشترک در میان همکاران خود را حفظ کنند.
26. هیچ فشار خارجی، سیاسی و یا تجاری، نمی‌تواند توسط یک سازمان تحقیقاتی برای توجیه نقض این منشور مورد استفاده قرار گیرد.

 
منبع:http://www.ispa.irنوع مطلب :
برچسب ها : افکار عمومی، واپور، انجمن افکار عمومی، انجمن، افکار، مقاله، تحقیق،
لینک های مرتبط :
برای نمایش تصاویر گالری كلیك كنیدآمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات